Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2013

5639 8a15 500

now I remember why I hate winter…

- funny tumblr


- lol rofl wtf pics

Reposted fromlolfactory lolfactory viatomash tomash

March 17 2013

duri
What a difference 8 years makes. St. Peter’s Square in 2005 vs. 2013.

via NBC News - Google+

March 13 2013

duri

March 11 2013

duri
Family

via Facebook
Tags: family

March 10 2013

duri
Broad Peak ze stoków K2, fot. Kinga Baranowska.

March 04 2013

duri
Pomoc drogowa w Polsce

via SmartDriver.pl

February 28 2013

duri
Creative pilgrimage

via Paweł Wimmer - Google+
Tags: pilgrimage
Reposted byIhezal Ihezal

February 18 2013

duri
Cukier krzepi.
Reposted fromsiwa siwa

February 14 2013

duri

February 12 2013

duri
"Ktoś musiał mieć niezłą fantazję, aby tak uprzykrzyć życie warszawskim kontrolerom" - napisał jeden z internautów, który wysłał nam zdjęcia samochodu stojącego w strefie płatnego parkowania. Zamiast jednego, za szybą auta znajdowało się... kilkadziesiąt biletów parkingowych. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że w takich sytuacjach kontrolerzy będą szukać tego właściwego do skutku.

via tvn.pl

February 11 2013

duri
7769 5e0e 500
Tags: science
Reposted frommariodeng mariodeng viaadamklimowski adamklimowski
duri
Tags: Ag jewellery gift
Reposted fromeri eri
duri
0544 e7e7
Reposted fromAnovisco Anovisco viaeri eri
duri
duri
The Deadline God: wrathful and ever-present.
Reposted fromadamklimowski adamklimowski
duri
Play fullscreen
KITTEN MEETS HEDGEHOG
Reposted fromadamklimowski adamklimowski

February 08 2013

duri
Someone is WRONG...

via mattcutts.com
Tags: internet

February 07 2013

duri
A cup of cat-puchino

via M Monica - Google+
Tags: cats coffee

February 01 2013

duri
Cała prawda o kredytach hipotecznych

via NajnizszeRaty.pl
Reposted bymelain melain

January 28 2013

duri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl